ताजा समाचार

राज्यपाल ले विधानसभा अध्यक्ष ह करिस सौजन्य भेंट

विधानसभा के सचिव चन्द्रशेखर गंगराडे घलोक उपस्थित रहिन

रायपुर। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ले आज इहां राजभवन म विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ह सौजन्य भेंट करिन। ए अवसर म विधानसभा के सचिव चन्द्रशेखर गंगराडे घलोक उपस्थित रहिन।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close