सियासत

महापौर ल घेरिन बीजेपी पार्सद मन ह

दूबे के खेलाफ नारेबाज़ी करिन

रायपुर । स्वच्छता रैंकिंग ल लेके रायपुर नगर निगम के महापौर ह बीजेपी पार्सद मन ले घिर गे।
भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्छन म पिछड़ जाय ल लेके बीजेपी पार्सद मन ह ने सोमवार के महापौर के घेराव कर दिस अउ जमके प्रदर्सन करिन। पहिली पार्षद मन ह निगम मुख्यालय के आघू महापौर प्रमोद दूबे के खेलाफ नारेबाज़ी करिन अउ फेर सीधा मेयर चैंबर म घुसके स्वच्छता रैंकिंग म पिछड़ जाए बर महापौर ल जुम्मेदार ठहराइन।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close