ताजा समाचार

जंगल ले भटक के सहर के बस स्टैंड आ पहुंचिस हिरन ह

बन बिभाग ह घायल हिरन के प्राथमिक उपचार करिस अउ जंगल म छोड़िस

बिलासपुर। पेन्ड्रा म एक हिरन जंगल ले भटक के सहर के बस स्टैंड आ पहुंचिस। मंगलावार के बिहनिया बस स्टैंड कना लोगन मन हिरन ल कुकुर ले बचके भागत देखिन, जेकर बाद ग्रामिन मन बन बिभाग ल एकर सूचना दिन। सूचना मिलत ही बन बिभाग के टीम अऊ पुलिस मउका म पहुंचिस, अऊ हिरन ल सुरक्षित बनबिभाग के मडना डिपो लेजाए गिस। संग ही बन बिभाग ह घायल हिरन के प्राथमिक उपचार करिस। फेर उपचार के बाद जंगल म छोड़ दे गिस।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close