तीन युवक ह रात भर पेड़ ले बांध के बचाइस जान

कवर्धा। उफनता नाला पार करना तीन युवक ल भारी पड़ गिस । नाला म अचानक आय पानी के तेज बहाव म तीन झन बहिगे। हालांकि तीन झन युवक ल सुरक्छित बचा ले गिस हे। सबो कार ले नाला पार करे के कोसिस करत रहिन हे। नाला म अचानक पानी के तेज बहाव के कारन ये […]

July 24, 2018 One Min Read

तीन युवक ह रात भर पेड़ ले बांध के बचाइस जान

कवर्धा। उफनता नाला पार करना तीन युवक ल भारी पड़ गिस । नाला म अचानक आय पानी के तेज बहाव म तीन झन बहिगे। हालांकि तीन झन युवक ल सुरक्छित बचा ले गिस हे। सबो कार ले नाला पार करे के कोसिस करत रहिन हे। नाला म अचानक पानी के तेज बहाव के कारन ये […]

July 24, 2018 One Min Read

Follow Us

© Copyright 2023, All Rights Reserved | Jay Johar Media | जय जोहार मीडिया.